Archiwum wiadomości:

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Krótkie podsumowanie sezonu lęgowego

Sezon lęgowy dobiega końca, dlatego chcemy podsumować, jakie rzadkie gatunki mieliśmy lub mamy jeszcze okazję w tym roku oglądać.

Noc Kupały

 Nocy Kupały, w tradycji słowiańskiej było świętem miłości, płodności, Słońca i Księżyca, związanym z letnim przesileniem. Dawna obrzędowość skupiona była wokół ognia i wody. W nocy rozpalono ogniska, przez które skakano i tańczono przy wtórze muzyki.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi