AUGUST 2016

August 25, 2016 – all over the Forest

pokazały się kurki – chanterelles are here

kurka

 

August 18, 2016 – near Miejsce Mocy (Place of Power)

a nice meeting with a badger

borsuk

 

August 9, 2016 – Stara Białowieża

cloudy Forest

puszcza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi