Puszcza

 

Bogactwo obserwowanych w Puszczy gatunków ptaków wynika z mieszania się tu stref lasów liściasto-mieszanych i borealnych, zróżnicowania wiekowego i gatunkowego drzewostanów oraz różnorodności siedlisk.

DSC_1404

DSC_7371

Gatunki

Występują tu gatunki lasu pierwotnego, do których należą przede wszystkim dzięcioły. W Puszczy i bezpośredniej okolicy można zaobserwować ich aż 10 gatunków, w tym te najrzadsze: dzięcioła białogrzbietego i trójpalczastego.

DSC_0938m

DSC_6926mn

Na uwagę zasługują takie gatunki sów jak: sóweczka, włochatka czy puchacz. Rzadko widuje się puszczyka mszarnego, który po białoruskiej stronie Puszczy jest ptakiem lęgowym.

sóweczka

Spośród drapieżników lęgną się tu m. in. orlik krzykliwy, trzmielojad, od niedawna także bielik i orlik grubodzioby, a nieregularnie orzełek i gadożer.

DSC_4335

Jeśli chodzi o kuraki, można tu spotkać jarząbka, cietrzewia (choć coraz rzadziej), a wyjątkowo głuszca.

Warto też wspomnieć muchołówki, np. małą i białoszyją, które są tu liczne ze względu na dużą liczbę dziupli i półdziupli. Lęgowy jest tu też droździk, bocian czarny i świstunka zielonawa.

DSC_3086

Puszcza jest też domem dwóch najmniejszych gatunków europejskich: mysikrólika i zniczka.

Warto wiedzieć, że w Puszczy istotne jest nie tylko samo bogactwo gatunków ptaków, ale ich pierwotne przystosowania, np. gnieżdżenie się jerzyków czy siniaków w dziuplach. Wynika to z dużej ilości martwego drewna. Innym przykładem mogą być gniazda zakładane na licznie występujących tu wykrotach drzew.

Kiedy?

Najciekawszą porą do obserwacji ptaków w Puszczy jest wiosna ze względu na aspekt lęgowy.

Co warto wziąć ze sobą?

W Puszczy jest dużo komarów, które dają się we znaki szczególnie wiosną, dlatego niezbędny jest środek odstraszający te owady. Trzeba też uważać na kleszcze, w czym mogą pomóc odpowiednie środki. Ważne jest też ubranie z długim rękawem i długie spodnie. Latem mogą dokuczać muchy i ślepaki. Przydatne może być też wówczas nakrycie głowy.

Po deszczach lub wcześnie rano, kiedy rosa jest wciąż obfita, warto mieć na sobie gumowce.

Trasy

Niezmiernie ciekawy jest BPN, do którego wchodzimy z przewodnikiem.

Inne interesujące trasy to np. Hajnówka – Topiło, Wilczy Szlak z Kosego Mostu do Masiewa (i dalej przez Puszczę z Masiewa do Babiej Góry k. Zbiornika Siemianówka).

Wiele gatunków dzięciołów a także sóweczka zwiększają swój zasięg i coraz łatwiej je obserwować w różnych fragmentach Puszczy.

Najlepszym sposobem poruszania się po Puszczy jest rower lub piesza wędrówka. Wjazd samochodem do lasu jest zabroniony.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi