Pola i łąki

 

Na polach i łąkach w regionie Puszczy Białowieskiej często prowadzona jest jeszcze gospodarka ekstensywna, co sprzyja bogactwu życia.

DSC_3168

DSC_3167

DSC_3067

Można tu spotkać ciekawe gatunki ptaków, szczególnie od jesieni do wiosny.

Gatunki

Spośród ptaków zimujących warto wymienić: górniczki, czeczotki (w tym czeczotka tundrowa), rzepołuchy, śnieguły, a także bielika i orła przedniego, oraz rzadko sowę śnieżną. Spośród drapieżników liczne zimą są tu myszołowy włochate.

Okres wiosenno – jesienny to czas przelotów. Koniec lata to czas sejmików bocianich. Nieco później jesienią zbierają się żurawie. Wiosną na polach i łąkach siadają stada gęsi – wśród nich można zaobserwować rzadkie gatunki. Poza tym spotykamy tu stada szpaków, czajek, siewek złotych. Zdarzają się mornele, czajka towarzyska i rzadko czajka szponiasta.

DSC_7361n

DSC_3164

Inne ciekawe gatunki to pasterz, czasami (do niedawna lęgowa) kraska.

Spośród ptaków drapieżnych spotykany jest tu na przelotach drzemlik, kobczyk, kania czarna i kania ruda, a także kurhannik, błotniak stepowy, zbożowy, łąkowy (lęgowy) i sokół wędrowny. Zimą zdarzają się polujące bieliki i orły przednie.

DSC_2789d

DSC_7549

Na niektórych żwirowniach lęgną się żołny. Obserwujemy tu też kuliki wielkie, dudki, a w kilku miejscowościach lęgowy jest dzięcioł białoszyi.

Kiedy?

Najciekawsze pory do obserwacji to zima oraz wiosna i jesień ze względu na liczne przeloty.

Co zabrać ze sobą?

Pola i łąki to duże, otwarte powierzchnie, na których obserwacja jest dość łatwa. Potrzebna jest lornetka i luneta.

Zimą trudno jest chodzić po zaśnieżonych polach ze względu na zaspy i głęboki śnieg. Warto jest wówczas zabrać ze sobą narty lub rakiety śnieżne i wysokie buty.

Ponieważ są to tereny otwarte często wieje tam silny wiatr, więc przydaje się ciepłe ubranie. Z kolei latem warto mieć ze sobą coś od słońca.

Trasy

Na polach i łąkach jest dobra sieć dróg, można więc swobodnie poruszać się samochodem. To także świetne trasy na rower.

Większość terenów zajmują pola. Większe obszary łąkowe to: Łąki Górniańskie, łaki k. Tyniewicz Dużych, nad rzeką Łoknicą i Orlanką, k. Orzeszkowa, k. Dubicz Cerkiewnych i k. Jagodnik. W gminie Narewka są to „Łąki Łozowe” i te k. Siemianówki.

 

 

Powiązane miejsca:


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi