JANUARY 2017

January 18, 2017 – Dubiny

Winter is often a hard time for many birds. In the picture a bullfinch, looking for seeds of dry plants poking out of snow.

gil / bullfinch

 

January 17, 2017 – Bernadzki Most

A female deer biting sprouts of young trees and shrubs. Winter tends to be difficult for animals.

łania zima

 

Jauary 12, 2017 – Skupowo

A village in the Forest and the woods around

skupowo zimą

  

January 10, 2017 – in the region

beginning of frosty days

mróz na drzewach

 

January 6, 2017 – Gruszki

Narewka River valley covered with snow

krajobraz Narewki


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi