MARZEC 2017

27 marca 2017 – w całej Puszczy

wyjątkowo wcześnie w tym roku rozwinęły się pierwsze kwiaty

 

26 marca 2017 – Topiło

gągoł patrolujący swój rewir

 

12 marca 2017 – Wilczy Jar

nasza pierwsza zięba w tym roku

 

4 marca 2017 – Olemburski Tryb

odwilżowy krajobraz

 

1 marca 2017 – Bernadzki Most

tam gdzie jemioły, tam i jemiołuszki..


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi