STYCZEŃ 2017

24 stycznia 2017 – Bernadzki Most

szary dzień z łosiami

 

18 stycznia 2017 – Dubiny

Zima to również trudny czas dla wielu ptaków. Na zdjęciu gil wyjadający nasionka wystających spod śniegu uschniętych roślin.

gil

 

17 stycznia 2017 – Bernadzki Most

Łania ogryzająca pędy młodych drzew i krzewów. Zima to trudny czas dla tych zwierząt.

łania zima

 

12 stycznia 2017 – Skupowo

śródleśna wieś i Puszcza

skupowo zimą

 

10 stycznia 2017 – w regionie

nadeszły mroźne dni..

mróz na drzewach

 

6 stycznia 2017 – Gruszki

Dolina Narewki w białej scenerii.

krajobraz Narewki


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi