Paśnik – Gruszki

1 marca 2014

Paśnik – Kosy Most

31 stycznia 2014

Paśnik – Teremiski

20 lutego 2014

Paśnik – Stare Masiewo

31 stycznia 2014

Paśnik – Łozowe

20 lutego 2014

Paśnik – Babia Góra

20 lutego 2014

Paśnik – Leśna

20 lutego 2014

Paśnik – Pogorzelce I

31 stycznia 2014

Paśnik – Pogorzelce II

23 lutego 2014

Paśnik – Nieznanowo

23 lutego 2014

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi