Contact

If you need advice how to get to the Białowieża Forest, where to stay, what to see (assistance) or you are just interested in the region, write to us:

e-mail: info@bialowieza-forest.com

fb: https://www.facebook.com/bialowieza.forest

We speak: Polish, English, French and Russian.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi