Jesienne wędrówki ptaków

4 października 2014

Wrzesień i październik to miesiące szczególne dla obserwatorów ptaków. Trwają przeloty, a to oznacza, że mamy szansę na obserwacje wielu rzadkich gatunków. Przelatują zarówno ptaki z północy i wschodu, jak i odlatuje większość naszych lęgowych.

Jak co roku na polach koło Hajnówki spotkać możemy siewki, z których najliczniej reprezentowane są siewki złote i czajki. Ich stada skupiają nieraz po kilkaset, a nawet kilka tysięcy osobników. Licznie przelatują również szpaki, tworząc dynamiczne „ptasie chmury”. W grupy zbierają się również żurawie, a na niebie pojawiły się pierwsze klucze gęsi.

 

kania

Młoda kania czarna widziana pod Borysówką.

 

Z kolei na Siemianówce obserwować możemy ptaki wodno-błotne, z których najliczniej reprezentowane są kormorany oraz różne gatunki kaczek i siewek. Na nocleg wieczorami zbierają się żurawie, a na odsłoniętych wysepkach i okolicznych łączkach pasą się gęsi. Jest to również ciekawe miejsce, jeśli chodzi o ptaki drapieżne. Zobaczymy tu polującego rybołowa i bieliki oraz sokoły przeganiające odpoczywające stada ptaków.

 

błotniak stepowy

Samiec błotniaka stepowego polujący na polach koło Krzywca i Wasiek.

 

Czas przelotów to także okazja do obserwacji rzadko spotykanych u nas gatunków. Do takich rzadkości należą mornele, które można było oglądać pod koniec sierpnia na polach koło Hajnówki. W tym roku nie zawiodły ptaki drapieżne. Jeszcze w sierpniu kilka razy zanotowano w regionie kanię czarną, a na początku września pod Waśkami widziano błotniaka stepowego. Przez kilka dni mieliśmy również okazję obserwować stada przelotnych kobczyków, które w tym roku pojawiły w wyjątkowo dużej liczbie. Z innych sokołów widziano u nas również sokoła wędrownego i drzemliki.

 

kobczyk

Młody kobczyk ze stada jakie zatrzymało sie na nocleg niedaleko Chytrej.

 

Na wyprawę na ptaki polecamy szczególnie Siemianówkę. Woda o tej porze roku opada i odsłania dno zbiornika w jego płytkich rejonach, tworząc idealne żerowiska dla ptaków. Najlepiej wybrać się na 2-3 godzinny spacer (w gumowcach) po tzw. Krowich Wyspach (ok 2 km na południe od Cisówki). Obecnie możemy zobaczyć tu wydrzyka tęposternego i berniklę obrożną, a z małych ptaków np. poświerkę czy świergotka rdzawogardłego.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi