Wypożyczalnia rowerów – ,,Bachmaty” Dubicze Cerkiewne
Dane kontaktowe

17-204 Dubicze Cerkiewne


Nr telefonu: 85 682 79 99 / 85 685 20 54
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi