Białowieski Park Narodowy

DSC_1448n

Utworzony w 1921,  jest jednym z najstarszych parków narodowych Europy. Zajmuje powierzchnię 10517,27 ha, a więc 1/6 część Puszczy,  z czego 5725,75 ha znajduje się pod ochroną ścisłą. Chroni najlepiej zachowany fragment ostatniego naturalnego lasu na niżu europejskim o charakterze pierwotnym.  Dawniej taki las rozciągał się w całej strefie europejskich lasów liściastych i mieszanych.

Puszczę charakteryzuje niezwykła różnorodność biologiczna, obecność wielu gatunków zagrożonych wyginięciem a typowych dla lasów naturalnych, pierwotne zachowania zwierząt i powiązania między gatunkami oraz obecność martwego drewna w różnych stadiach rozkładu. Symbolem parku jest żubr, dla którego Puszcza okazała się ostatnią ostoją. Żyjąca tu populacja żubra jest największą wolnościową populacją tego gatunku na świecie.

Białowieski Park Narodowy jest jedynym w Polsce obiektem przyrodniczym wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest też Rezerwatem Biosfery.

Uwaga: w Obrębie Ochronnym Orłówka, znajdującym się pod ścisłą ochroną, poruszanie się jest dozwolone tylko z przewodnikiem.

W Obrębie Ochronnym Hwoźna można się poruszać bez przewodnika. Wytyczono tu 20 km szlaków pieszych i 14 km szlaków rowerowych. Zimą szlaki te świetnie nadają się na narty.

MAPA

Powiązane miejsca:    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\HostingSpaces\devbisons\bialowieza-forest.com\wwwroot\wp-content\themes\puszcza\single-miejsce.php on line 151
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi