Cerkiew p.w. św. Anny – Stary Kornin

Wznoszona od 1773 r., wyświęcona w 1783 r. . Konstrukcja zrębowa, szalowana na planie prostokąta. Sanktuarium znane w XVI w. zasłynęło z cudu objawienia się ikony Matki Boskiej. Do naszych czasów zachował się interesujący dokument zawierający spis cudów w latach 1716-1724 oraz informacje o kilkuset uzdrowieniach. Ikonę w 1915 r. w czasie bieżeństwa wywieziono w głąb Rosji.

cerkiew Stary Kornin

 

 
    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/metamorp/domains/bialowieza-forest.com/public_html/wp-content/themes/puszcza/single-miejsce.php on line 151
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi