Cerkiew p.w. św. Jana Teologa – Nowoberezowo

Wzniesiona w 1771 r. z fundacji Izabeli Branickiej. Konstrukcja zrębowa, prostokątna, z prosto zamkniętym ałtarem (prezbiterium), z panomarkami (zakrystiami) w części południowej, od północy pritwor (kruchta) z dzwonnicą dobudowany w 1883 r. Cerkiew jako jedyna na Podlasiu posiada polichromie wykonane na deskach stanowiących część sufitu.

Nowoberezowo

cerkiew Noweberezowo    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\HostingSpaces\devbisons\bialowieza-forest.com\wwwroot\wp-content\themes\puszcza\single-miejsce.php on line 151
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi