Cerkiew p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy – Narewka

Świątynię zbudowano w latach 1865–1867. Początkowo patronem miał być św. Aleksander Newski, ale przy konsekracji zmieniono wezwanie na św. Mikołaja. Bryła cerkwi w stylu eklektycznym  z kopułą i trójkondygnacyjną wieżą frontową

cerkiew Narewka
    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/metamorp/domains/bialowieza-forest.com/public_html/wp-content/themes/puszcza/single-miejsce.php on line 151
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi