Cerkiew p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy – Narewka

Świątynię zbudowano w latach 1865–1867. Początkowo patronem miał być św. Aleksander Newski, ale przy konsekracji zmieniono wezwanie na św. Mikołaja. Bryła cerkwi w stylu eklektycznym  z kopułą i trójkondygnacyjną wieżą frontową

cerkiew NarewkaEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi