Cerkiew p.w. Opieki Matki Boskiej – Dubicze Cerkiewne

Wybudowana w latach 1946-1953, konsekrowana w 1955 r. Konstrukcja zrębowa, szalowana,  na planie kwadratu, ałtar (prezbiterium) zamknięty trójbocznie nad  pritworem (kruchtą).

Pierwsza cerkiew we wsi została założona już w 1553 r., co potwierdza przywilej Zygmunta II Augusta. 

Dubicze Cerkiewne

 
    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/metamorp/domains/bialowieza-forest.com/public_html/wp-content/themes/puszcza/single-miejsce.php on line 151
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi