Cerkiew p.w. Św. Ap. Jakuba Brata Pańskiego – Łosinka

Według danych archiwalnych pierwsza świątynia istniała tu w XVIII w. Cerkiew parafialna św. Apostoła Jakuba została wybudowana w latach 1882-86. Ma konstrukcję zrębową, na planie krzyża z węższym ałtarem (prezbiterium) zamkniętym trójbocznie i dwoma prostokątnymi panomarkami (zakrystiami). W części zachodniej pritwor (kruchta) z dzwonnicą, wejścia poprzedzone gankami. Główne święta parafialne: Św. Jerzego (6 maja), Św. Aleksandra Newskiego (12 września), Opieki Matki Bożej (14 października) oraz Św. Apostoła Jakuba syna Alfeusza (22 października).

Łosinka_cerkiew1

 

 

 
    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/metamorp/domains/bialowieza-forest.com/public_html/wp-content/themes/puszcza/single-miejsce.php on line 151
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi