Cerkiew p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego – Orzeszkowo

Cerkiew cmentarna, konsekrowana w 1955 r. Konstrukcja zrębowa, szalowana, nawa na planie prostokąta, z trójbocznie zamkniętym ałtarem (prezbiterium).

Wieś Orzeszkowo została założona w XVII w. dla ochrony Puszczy Białowieskiej. W pobliżu cerkwi znajduje się mogiła powstańców z 1863 r. 

cerkiew OrzeszkowoEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi