CZERWONY: Hajnówka – Kleszczele – Piaski

Szlak prowadzi poprzez, okalające Puszczę od strony zachodniej, wsie, które charakteryzuje dobrze zachowana, typowa dla regionu, architektura drewniana i sakralna.
Poruszamy się w obszarze dawnej Puszczy Bielskiej, która szumiała tu jeszcze w XVI w. Tworząc, wraz z okolicznymi kompleksami leśnymi, najrozleglejszy w dawnej Rzeczypospolitej obszar lasów i bagien. Dziś to krajobraz typowo rolniczy z dużym udziałem łąk i pól, poprzetykanych laskami łączącymi się w części południowo-wschodniej z Puszczą Białowieską.

 
    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/metamorp/domains/bialowieza-forest.com/public_html/wp-content/themes/puszcza/single-miejsce.php on line 151
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi