Galeria Sztuki i Pogranicza „Kresy” – Pogorzelce

Galeria pokazuje różnorodność kulturową i przybliża twórczość miejscowych artystów oraz rękodzielników.
Można tu zobaczyć i kupić prace znanych podlaskich artystów oraz twórców ludowych.

STRONA WWW GALERIIEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi