”Głęboki Kąt” reserve

Created in 1979 and covering the area of 40.46 ha. Its goal is to protect a natural spruce bog forest of a boreal type. Apart from spruce pine, alder and downy birch are present in the reserve. Parts of ash-alder riparian and of hornbeam forests are also found in the reserve.

DSC_2251hEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi