Szlak kajakowy DWIE RZEKI trasa: Narewka – Narew rzeka

Jest to najbardziej uczęszczany szlak kajakowy w regionie. Start ma miejsce w Narewce za mostem drogowym, w związku z tym dojazd kajakarzy do punktu zbiórki jest ułatwiony. Trasa przebiega przez malowniczą i urozmaiconą krajobrazowo dolinę rzeki Narewka. Szlak w zdecydowanej większości przebiega skrajem Puszczy nie prowadząc do wnętrza lasu, kajakarze jednak mogą cieszyć się krajobrazami łąk i dzikich meandrów rzeki. Plusem jest też duża ilość miejsc, z których można rozpocząć/zakończyć podróż oraz przystani gdzie można zrobić przerwę. Podróż tym szlakiem można przedłużyć wpływając do rzeki Narew, stąd nazwa całego szlaku. Trasa zazwyczaj jest spławna na całej długości, niemniej jednak po wichurach lub burzach mogą zdarzyć niespodzianki w postaci konieczności omijania powalonych drzew.

 

Dane trasy:

Długość ok. 16 km

Czas spływu: 3,5 – 4 godz

Trudność szlaku wg Międzynarodowej Klasyfikacji trudności plasuje go na pograniczu kategorii – ZWA (bardzo łatwy) / ZWB (łatwo)

 

W organizacji spływu na szlaku pomogą nam wszystkie podmioty oferujące sprzęt lub wycieczki kajakowe w regionie. Dokładne dane znajdziesz tutaj…

 

Narewka_turyści_kajaki_2    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\HostingSpaces\devbisons\bialowieza-forest.com\wwwroot\wp-content\themes\puszcza\single-miejsce.php on line 151
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi