Wypożyczalnia kijki nordic walking – ,,Wejmutka” Białowieża

STRONA WWW
Dane kontaktowe

17-230 Białowieża
Kolejowa 1A

Nr telefonu: +48 85 68 12 385
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi