Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji – Zakon Kontemplacyjny

Pełna nazwa zakonu brzmi Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji – Zakon  klauzurowy, kontemplacyjny.

Patronami Zakonu są: św. Franciszek i św. Klara z Asyżu oraz Matka Maria od Krzyża, Morawska.

Głównym celem powstania zakonu jest  Adoracja Najświętszego Sakramentu trwająca całą dobę (przy odpowiedniej liczbie sióstr).

Klasztor i kościół zostały zaprojektowane przez Henryka Dołęgowskiego i Ryszarda Suchorę z  Białej Podlaskiej.

klasztorEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi