Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej – Hajnówka

W muzeum można zobaczyć gromadzone przez wiele lat eksponaty dokumentujące życie i kulturę materialną Białorusinów Podlasia, prezentowane na dwóch stałych wystawach etnograficznych:

„Zanim chleb położono na stole” – wystawa pokazująca typową wiejską zagrodę gospodarską Białorusinów Podlasia. Wystawa została tak zaaranżowana by można było zajrzeć do kłuni, czyli stodoły z jej wyposażeniem oraz spichlerza, gdzie oprócz drewnianych kadłubów na zboże zgromadzono liczne zasobniki słomiane, czyli korobki.  Na wystawie tej znajdziemy narzędzia rolnicze używane w wiejskim gospodarstwie na Białostocczyźnie w  XIX / XX wieku. W pierwszej kolejności należy tu wymienić pługi i radła o niemal całkowicie drewnianej konstrukcji, sochę, sierpy, kosy żniwne z kabłąkami i cepy gązewkowe. Muzeum Kultury Białoruskiej posiada pełny zaprzęg koński z dokumentacją fotograficzną sposobu i techniki zakładania, oraz środki transportu, czyli wóz drabiniasty oraz sanie. Uwagę zwraca także wyeksponowana na wystawie lada, czyli drewniane urządzenie do załadunku drewna.

Dzień za dniem” – wystawa poświęcona została życiu i pracy Białorusinów Podlasia, ukazana w cyklu rocznym.  Sala została zaaranżowana tak, by w dwunastu podcieniach pokazać wybrane, ważniejsze prace w gospodarstwie. Ukazane jest min. „świniobicie”młócenie zboża, sianokosy, miodobranie, żniwa, pieczenie chleba, wykopki. Zaprezentowano także  symboliczne wnętrze izby na „kalady” czyli wigilię Bożego Narodzenia oraz „Kupalle” – Noc Kupały. Ekspozycje ilustrują muzealia etnograficzne stanowiące przedmioty codziennego użytku. Dominują wśród nich naczynia gliniane i żeliwne, naczynia klepkowe, maselnice, stępy i żarna, wiklinowe kosze i drewniane kopańki – niecki. W zbiorach znajdują się także przedmioty służące do obsługi chlebowych pieców, pocioski do wygarniania żaru, czy też łopaty chlebowe.

f

 

strona internetowa: http://muzeumbialoruskie.hajnowka.pl/

facebook: https://www.facebook.com/MuzeumBialoruskie
    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/metamorp/domains/bialowieza-forest.com/public_html/wp-content/themes/puszcza/single-miejsce.php on line 151
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi