NIEBIESKI: Hajnówka – Orzeszkowo – Topiło – Hajnówka

Niebieski szlak przebiega przez różnorodne obszary leśne. Przecina dolinę rzeki Leśna oraz cztery ścisłe rezerwaty: Głęboki Kąt, Brezowo, Olszankę-Myśliszcze oraz Mnichówkę. W połowie szlaku znajduje się osada Topiło z urokliwym śródleśnym jeziorkiem oraz ścieżką edukacyjną.

Za miejscowością Topiło nasza trasa zbacza ze szlaku i przebiega przez podpuszczańskie wsie Łozice i Olszynę, w których można zobaczyć tradycyjną drewnianą architekturę, a wokół wsi łąki i pastwiska z dawnym systemem grodzenia za pomocą drewnianych płotów. W Orzeszkowie trasa ponownie łączy się ze szlakiem.

Szlak ma kształt pętli kończącej się w Hajnówce. Na większości trasy przeważa teren płaski.

Uwaga: na wielu mapach za miejscowością Orzeszkowo w stronę Hajnówki linia szlaku przebiega drogą leśną. Ta wersja trasy jest nieaktualna z uwagi na zniszczony most na rzece Chwiszczej. W Orzeszkowie należy więc trzymać się drogi asfaltowej – zgodnie z nowymi oznaczeniami szlaku.

 

TRASA

– 0,0 km:  START przy Centrum Turystyki – ul. 3 Maja 45,
poruszamy się ulicą 3 Maja w kierunku Białowieży, przy wyjeździe z miasta po lewej stronie mijamy KOŚCIÓŁ, a po prawej CERKIEW,

– 2,1 km: skręcamy na prawo na drogę leśną, drogowskaz ,,Miejsce straceń”,

– 2,5 km: ,,Miejsce straceń” – pamiątkowa mogiła i pomnik ku pamięci 142 mieszkańców Hajnówki i okolic zamordowanych przez wojska hitlerowskie w 1942 i 1943 roku,

– 2,7 km: dojazd do drogi asfaltowej, na której skręcamy w lewo,

– 3,1 km: za przejazdem kolejowym wjeżdżamy na drogę leśną i skręcamy na lewo,

– 4,5 km: osada Sacharewo, skręt w lewo,
stąd, aż do ok 11 km będziemy poruszać się w terenie wilgotnym z przewagą lasów liściastych: grądów oraz skupisk łęgowo-olsowych,

6 km, niedaleko Sacharewa

6 km, niedaleko Sacharewa

– 6,3 km: dojeżdżamy do torów wąskotorówki, wzdłuż których poruszamy się w prawo kilkadziesiąt metrów, następnie skręcamy w lewo przed czerwoną tabliczką ,,Lasy Naturalne PB”, poruszamy się ,,Drogą Szadzką”, po prawej stronie REZ. GŁĘBOKI KĄT,

 

skręt z torów wąskotorówki, obok Rez. Głęboki Kąt

skręt z torów wąskotorówki, obok Rez. Głęboki Kąt

– 8,4 km: na przecince, skręcamy w prawo na prostopadłą trybę,

– 9,0 km: po lewej stronie paśnik dzikiej zwierzyny,

– 10,8 km: skręt w lewo na ,,Drogę Graniczną”,

 

11 km, na Drodze Granicznej

11 km, na Drodze Granicznej

– 12,5 km początek obszaru boru iglastego z przewagą świerku,

– 13,0 km: przecinka, skręt na prawo na ,,Drogę Zieloną”,
teren staje się bardziej pagórkowaty z łagodnymi i długimi podjazdami i zjazdami

 

13 km, przecinka: Droga Graniczna i Zielona

13 km, przecinka: Droga Graniczna i Zielona

 

15 km, Droga Zielona

15 km, Droga Zielona

– 17,0 km: REZ. BEREZOWO,

– 17,5 km: dojeżdżamy do ,,Drogi Olemburskiej”, na której skręcamy w prawo,

– 18,2 km: dolina rzeki Leśna oraz REZ. OLSZANKA-MYŚLISZCZE,

Łąki w Dolinie Leśnej

Łąki w Dolinie Leśnej

 

– 20,3 km: po prawej stronie REZ. MNICHÓWKA,

– 20,8 km: skręt w lewo,

– 20,9 km: skręt w prawo,

– 22,0 km: osada Topiło,
przed sklepem skręcamy w prawo i kierujemy się prosto w stronę zbiornika wodnego, na około którego biegnie ścieżka edukacyjna, po drodze mijamy plenerowe muzeum kolejki wąskotorowej, starą stację oraz plac rekreacyjno-sportowy, tuż obok znajduje się również parking dla samochodów oraz miejsce ogniskowe nad wodą,

– ze zbiornika wodnego kierujemy sięz powrotem w stronę sklepu i skręcamy w prawo na drogę asfaltową,

– 23,0 km: mostek nad zbiornikiem wodnym,

– 23,4 km: rozjazd dróg, oznaczenia szlaku drogą asfaltową na lewo, my wybieramy wariant krótszy o 2,2 km i poruszamy się prosto – drogą leśną, w stronę wsi Orzeszkowo,

– 26,8 km: wieś Łozice,

27 km, okolice Łozic: dawne drewniane grodzenia na pastwiskach

27 km, okolice Łozic: dawne drewniane grodzenia na pastwiskach

 – 28,9 km: wieś Olszyna,

 

wieś Olszyna: dawne zabudowania gospodarcze ze starym młynem

wieś Olszyna: dawne zabudowania gospodarcze ze starym młyne

– 30,2 km: wieś Orzeszkowo,

– 30,6 km: dojazd do drogi głównej, skręcamy w prawo, a następnie po ok 100 m w lewo,

 

okolice Orzeszkowa: stary żuraw przy studni

okolice Orzeszkowa: stary żuraw przy studni

– 32,8 km: przejazd kolejowy (tory Hajnówka-Czeremcha),

 

34 km: droga asfaltowa

34 km: droga asfaltowa

– 34,3 km: dojazd do drogi wojewódzkiej Kleszczele-Hajnówka, przejeżdżamy na drugą stronę jezdni na ścieżkę rowerową,

– 35,7 km: wjeżdżamy do Hajnówki,

– 36,9 km: na rondzie skręt w prawo

– 38,9 km: skręt w lewo na ulicę 3 Maja

– 39,2 km: KONIEC
    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/metamorp/domains/bialowieza-forest.com/public_html/wp-content/themes/puszcza/single-miejsce.php on line 151
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi