Pharmacy ”Bliska” – Hajnówka

Opening hours:

Mon – Fri – 8.00 – 20.00

Sat – 8.00 -16.00

Sun – 9.00-14.00
Contact Details

17-200 Hajnówka
3 Maja 47

phone: + 48 85 679 66 82
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi