Pharmacy “Społeczna” – Hajnówka
Contact Details

17-200 Hajnówka
Batorego 4/1

phone: +48 85 679 62 00
Open

Mon - Fri: 7.30 - 21.30 Sat: 8.00 - 16.00

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi