Postój TAXI Dworzec PKP

Postój taxi:

Podejdź lub dzwoń na nr tel: 85 6822567 lub 85 6822877

Taksówki podjeżdżają w godzinach przyjazdu pociągów
Dane kontaktowe

17-200 Hajnówka
Dworcowa

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi