Przystanek PKS NAREWKA – kierunek Hajnówka

Aktualizacja miesięczna – ostatnia na 30.04.2016r. 

 

Kursują autobusy firmy

OCTOBUS

PKS Białystok

 

UWAGA !!! Dla przejrzystości rozkładu nie wpisywano wyjątków w kursowaniu autobusów w Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy (zarówo katolickie jaki i prawosławne) oraz sylwestra i Nowy Rok.

Za ewentualne błędy nie odpowiadamy w razie stwierdzenia różnic ze stanem rzeczywistym prosimy o kontakt.

 

Do Hajnówki 

Godzina odjazdu

Kiedy kursuje

Przystanek końcowy kursu

Przewoźnik

7.20

nie kursuje w soboty, niedziele i święta

Hajnówka

OCTOBUS

8.00

codziennie

Hajnówka

OCTOBUS

11.00

nie kursuje w soboty, niedziele i święta

Hajnówka

OCTOBUS

13.15

nie kursuje w niedziele i święta

Hajnówka

OCTOBUS

15.53

nie kursuje w soboty, niedziele i święta

Hajnówka

OCTOBUS

16.58

nie kursuje w soboty, niedziele i święta

Hajnówka

OCTOBUS

17.14

codziennie

Hajnówka

PKS Białystok

19.43

codziennie

Hajnówka

OCTOBUSEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi