Rezerwat ,,Berezowo”

Utworzony w 1995 o powierzchni 115,79 chroni faunę motyli dziennych i kraśników i ich biotopy. Występuje tu ponad 48 gatunków tych owadów. Ich odłówka terenie rezerwatu jest całkowicie zabroniony. Teren rezerwatu porośnięty jest podmokłym lasem z dużym udziałem olchy i brzozy.

DSC_8086n    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\HostingSpaces\devbisons\bialowieza-forest.com\wwwroot\wp-content\themes\puszcza\single-miejsce.php on line 151
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi