Rezerwat ,,Dębowy Grąd”

Utworzony w 1985 na powierzchni 100,47 ha w celu ochrony naturalnego fragmentu Puszczy porośniętego grądem z udziałem wielu gatunków drzew takich jak lipa, klon, jesion, dąb i świerk. Na polanach nad płynącym tu strumieniem Dubitka występują zbiorowiska turzycowe. Ze względu na obecność torfu w dolinie Dubitki, w XVIII i XIX wieku wyrabiano tu potaż.

 DSC_7182n
    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/metamorp/domains/bialowieza-forest.com/public_html/wp-content/themes/puszcza/single-miejsce.php on line 151
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi