Rezerwat ,,Głęboki Kąt”

Utworzony w 1979 na powierzchni 40,46 ha w celu ochrony naturalnego fragmentu Puszczy z przewagą boru świerkowego torfowcowego o charakterze borealnym. Oprócz świerka występuje tu sosna, brzoza omszona i olsza. Rezerwat obejmuje też łęg jesionowo-olszowy, a w swojej południowej części wielogatunkowym grądem.

DSC_2251hEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi