Rezerwat ,,Głęboki Kąt”

Utworzony w 1979 na powierzchni 40,46 ha w celu ochrony naturalnego fragmentu Puszczy z przewagą boru świerkowego torfowcowego o charakterze borealnym. Oprócz świerka występuje tu sosna, brzoza omszona i olsza. Rezerwat obejmuje też łęg jesionowo-olszowy, a w swojej południowej części wielogatunkowym grądem.

DSC_2251h
    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/metamorp/domains/bialowieza-forest.com/public_html/wp-content/themes/puszcza/single-miejsce.php on line 151
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi