Rezerwat ,,Kozłowe Borki”

Utworzony w 1995 na powierzchni 266,97 ha obejmuje zbiorowiska boru świerkowo-torfowcowego o charakterze borealnym z bogatą florą mchów. Na terenie rezerwatu opisano także inne zbiorowiska leśne: olsy, grądy, łęg jesionowo-olszowy, bór mieszany świeży, bór trzęślicowy, dąbrowa świetlista i dębowo-świerkowy las mieszany. W dolinie rzeki Przewłoka występują też opuszczone łąki. Na terenie rezerwatu rośnie wiele roślin chronionych, np. wawrzynek wilcze łyko, lilia złotogłów czy różne gatunki storczyków.

DSC_9489m
    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/metamorp/domains/bialowieza-forest.com/public_html/wp-content/themes/puszcza/single-miejsce.php on line 151
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi