Rezerwat ,,Lipiny”

Utworzony w 1961 na 24,51 ha dla ochrony fragmentu Puszczy z udziałem dębu bezszypułkowego, który ma tu wschodnią granicę swojego zasięgu. Teren rezerwatu porośnięty jest grądem. Występują tu okazałe dęby oraz sosny, choć te ostatnie są tu gatunkiem recesywnym.

DSC_9673    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\HostingSpaces\devbisons\bialowieza-forest.com\wwwroot\wp-content\themes\puszcza\single-miejsce.php on line 151
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi