Rezerwat ,,Michnówka”

Utworzony w 1979 na powierzchni 85,86 ha, z których około 10 ha podlega ochronie ścisłej. Chroni naturalny fragment Puszczy z torfowiskiem wysokim i otaczającymi je charakterystycznymi zbiorowiskami leśnymi. Zespół torfowiska wysokiego znajduje się w północnej części rezerwatu. Występuje tam niski drzewostan sosnowy, słabo rozwinięta warstwa krzewów z karłowatymi sosnami, brzozami i świerkami, a w warstwie runa rośliny oligotroficzne (bagno zwyczajne, żurawina błotna, wełnianka pochwowata). Bardzo bogata jest warstwa mchów, szczególnie torfowców. Okoliczne wydmy porasta bór brusznicowy. Inne zespoły leśne występujące w rezerwacie to bór mieszany, grąd, łęg jesionowo-olszowy i ols.

DSC_1482j
    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/metamorp/domains/bialowieza-forest.com/public_html/wp-content/themes/puszcza/single-miejsce.php on line 151
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi