Rezerwat ,,Nieznanowo”

Rezerwat utworzony w 1974 o powierzchni 27,49 ha. Występują tu dobrze zachowane naturalne zbiorowiska leśne z licznymi pomnikowymi dębami. Większość rezerwatu zajmuje grądmurszowy i łęg jesionowo-olszowy.

DSC_2327j    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\HostingSpaces\devbisons\bialowieza-forest.com\wwwroot\wp-content\themes\puszcza\single-miejsce.php on line 151
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi