Rezerwat ,,Olszanka-Myśliszcze”

Utworzony w 1995 na powierzchni 240,17 ha chroni faunę motyli dziennych i kraśników oraz ich biotopy.  Rezerwat leży w szerokim rozlewisku doliny rzeki Leśnej Prawej. Bezleśną, silnie zabagnioną część doliny porastają szuwary trzcinowe, mozgowe i turzycowe. W zakolach rzeki występuje grążel żółty, a w wodach wolno płynących rdestnice. Na terenie rezerwatu stwierdzono prawie sto gatunków roślin naczyniowych i 48 gatunków motyli, których odławianie jest tu całkowicie zabronione.

DSC_8068n







Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi