Rezerwat ,,Podcerkwa”

Rezerwat od 1995 na powierzchni 228,12 ha, mający na celu ochronę rzadkich gatunków motyli dziennych i kraśników, których odławianie jest tu całkowicie zakazane. Większość rezerwatu porasta ols, któremu towarzyszą grądy i bory mieszane. Występuje tu ponad sto gatunków roślin naczyniowych np. widłak jałowcowaty czy wawrzynek wilcze łyko.

rezerwat Podcerkwa    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\HostingSpaces\devbisons\bialowieza-forest.com\wwwroot\wp-content\themes\puszcza\single-miejsce.php on line 151
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi