Rezerwat ,,Podolany”

Utworzony w 1995 i obejmujący 15,10 ha chroni grąd z dużym udziałem dębu, grabu, świerka i olszy, z domieszką wielu innych gatunków drzew. Na stosunkowo niewielkiej powierzchni występuje tu ponad 80 dębów o pierśnicy około 100 cm i powyżej, osiągających wiek nawet do 350 lat. W południowo-wschodniej części rezerwatu występuje ols.

DSC_2303j
    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/metamorp/domains/bialowieza-forest.com/public_html/wp-content/themes/puszcza/single-miejsce.php on line 151
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi