Rezerwat ,,Pogorzelce”

Od 1974 roku, obejmuje 6,15 ha. Chroni naturalny fragment grądu z dużym udziałem lipy drobnolistnej. Inne dość liczne gatunki drzew to grab i świerk, rzadziej klon, jesion i dąb. Głównym krzewem jest leszczyna.

DSC_2442j    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\HostingSpaces\devbisons\bialowieza-forest.com\wwwroot\wp-content\themes\puszcza\single-miejsce.php on line 151
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi