Rezerwat ,,Przewłoka”

Utworzony w 1995 na powierzchni 78,61 ha ma na celu przede wszystkim ochronę motyli dziennych, kraśników i ich biotopów. Zaobserwowano tu 44 gatunki motyli, w tym 6 to gatunki endemiczne dla Puszczy, a jeden występuje wyłącznie w tym rezerwacie. Odławianie motyli jest więc tu całkowicie zakazane. Rezerwat leży w zabagnionej dolinie rzeki Leśnej Prawej porośniętej szuwarami i turzycowiskami oraz zaroślami wierzby szarej. Poza tym rośnie tu też las olszowy i łęgowy, a na nieco wyższych terenach bór mieszany, las mieszany i liściasty. Rośliny naczyniowe są tu reprezentowane przez ponad 100 gatunków.

DSC_1556k
    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/metamorp/domains/bialowieza-forest.com/public_html/wp-content/themes/puszcza/single-miejsce.php on line 151
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi