Rezerwat Ptaków ,,Górniańskie Łąki”

Utworzony przez Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków na podmokłych terenach nieleśnych, będących siedliskiem 198 gatunków ptaków. Rezerwat chroni miejsca lęgowe gatunków wodno-błotnych, miejsca odpoczynku i żerowania na trasie przelotów oraz zabezpiecza tereny żerowania ptaków drapieżnych występujących w Puszczy Białowieskiej. Na uwagę zasługuje tu też wiele rzadkich roślin. Mimo iż jest to teren rezerwatu, po okresie lęgowym ptaków łąki są wykaszane.

DSC_0067

Kopia 53

 

 

Powiązane miejsca:
    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/metamorp/domains/bialowieza-forest.com/public_html/wp-content/themes/puszcza/single-miejsce.php on line 151
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi