Rezerwat ,,Siemianówka”

Utworzony w 1995 na powierzchni 224,54 ha. Chroni naturalne fragmenty Puszczy w obszarze zabagnionej i zatorfionej doliny Górnej Narwi, niedaleko Zbiornika Siemianówka. Przeważającą część rezerwatu stanowią olsy rosnące w charakterystycznych kępach. Oprócz olchy występuje tu też brzoza omszona i świerk, rzadziej sosna. Wśród krzewów dominuje kruszyna. W podtopionych dolinkach występują typowe gatunki bagienne.  Innym zespołem roślinnym rezerwatu jest łęg jesionowo-olszowy, a także podrzędnie bór świerkowy torfowcowi i bór bagienny. Na terenie rezerwatu odnotowano ponad 200 gatunków roślin naczyniowych. Rezerwat stanowi też element monitoringu ekologicznego dotyczącego wpływu Zbiornika Siemianówka na Puszczę Białowieską.

DSC_5473m
    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/metamorp/domains/bialowieza-forest.com/public_html/wp-content/themes/puszcza/single-miejsce.php on line 151
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi