Rezerwat ,,Sitki”

Powstał w 1979 na obszarze 34,09 ha. Chronione są tu dobrze zachowane fragmenty borów porastające wzgórza wydmowe. Występują tu bory od tych najbardziej suchego i oligotroficznego boru brusznicowego, poprzez bór czernicowy i bory mieszane: trzcinnikowo-sosnowy i trzcinnikowo-świerkowy. Dominującymi gatunkami drzew są sosna i świerk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\HostingSpaces\devbisons\bialowieza-forest.com\wwwroot\wp-content\themes\puszcza\single-miejsce.php on line 151
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi