Rezerwat ,,Starzyna”

Powstał w 1979 i obejmuje powierzchnię 370,08 ha. Chroni naturalny fragment Puszczy z kilkoma zespołami leśnymi. We wschodniej części rezerwatu jest to bór trzcinnikowo-świerkowy mieszany. W części zachodniej dominuje grąd z udziałem dęba i świerku, a także brzozy brodawkowatej i sosny. W runie obu zbiorowisk występują gatunki roślin ciepłolubnych.  Inne zespoły leśne rezerwatu to sosnowo-dębowy bór mieszany, dąbrowa świetlista, bór brusznicowy i czernicowy, bór bagienny. Znajduje się tu również torfowisko wysokie.

DSC_8255d    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\HostingSpaces\devbisons\bialowieza-forest.com\wwwroot\wp-content\themes\puszcza\single-miejsce.php on line 151
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi