Rezerwat ,,Wysokie Bagno”

Powstał w 1979 na 78,54 ha przy granicy polsko-białoruskiej. Chroni naturalny bór świerkowo-torfowcowy z rzadkimi i chronionymi roślinami w runie.  Znajduje się tu rozległe torfowisko i fragment zatorfionej doliny rzeki Narewki.

DSC_7693    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\HostingSpaces\devbisons\bialowieza-forest.com\wwwroot\wp-content\themes\puszcza\single-miejsce.php on line 151
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi