”Siemianówka” reserve

Created in 1995 on the area of 224.54 ha. It protects a natural part of the forest by the marshy and boggy flood-plain of the Upper Narew River, in the vicinity of the Siemianówka Lake. Majority of the reserve is covered with alderwood with admixture of downy birch, spruce and, less frequently, pine. Other forest stands in the reserve are: spruce and pine bog forests. More than 200 vascular plants’ species were recorded here.

DSC_5473m




    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/metamorp/domains/bialowieza-forest.com/public_html/wp-content/themes/puszcza/single-miejsce.php on line 151




Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi