”Starzyna” reserve

Created in 1979 and stretching over 370.08 ha. It protects part of the forest with a few kinds of stands: in the east – coniferous forest, in the west – hornbeam forest with major admixture of oak, spruce, silver birch and pine. Other stands are: oak forest, pine – oak mixed forest, pine bog forest. There is also a peat bog in the reserve.

DSC_8271b    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\HostingSpaces\devbisons\bialowieza-forest.com\wwwroot\wp-content\themes\puszcza\single-miejsce.php on line 151
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi