”Szczekotowo” reserve

Created in 1979 on 36.44 ha to preserve the valley of the Łutownia River and the river-side forest with about 130 kurgans from early medieval times. In the reserve there are also some traces of coal pits and tar kilns from the 18th. They were set up by the inhabitants of Szczekotowo village that used to exist here in the past.

DSC_3983kEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi